Kõiki blankette võib täita nii arvutis kui ka paberil, ka lisad võib esitada nii elektrooniliselt kui paberkandjal.

Siin on täidetud näidisdokumendid:
Loomestipendiumi ja loometegevuse toetuse taotlus
Ravikulude hüvitamise taotlus
Stipendiumi sihipärase kasutamise aruanne
Liikmeks astumise avaldus

loomestipendiumi "Kingitud elamus" näidisaruanne