Sündmused

Eesti Balletiliidu üldkoosolek 25.09.2023

Eesti Balletiliidu üldkoosolek toimub esmaspäeval, 25. septembril Rahvusooper Estonia Sinises saalis algusega 16:00. Tartust tulijatele on organiseeritud buss Tallinna ja tagasi.

Üldkoosoleku päevakord
1. Juhatuse esimehe Triinu Upkini kokkuvõte liidu viimase kolme aasta tegevusest ja tulevikuplaanidest
2. Ülevaade Eesti balleti olukorrast. Ettekannetega esinevad Eesti balleti olulisemate insititutsioonide esindajad (Linnar Looris, Eesti Rahvusballeti kunstiline juht, Mare Tommingas, Vanemuise balletijuht, Teet Kask, MUBA balleti loovjuht, Gert Raudsep, Eesti Teatriliidu esimees)
3. Põhikirja muutmine (praegune juhatus paneb ette muuta balletiliidu juhatus kuni 7-liikmeliseks)
4. Juhatuse liikmete valimine (salajane hääletus)
5. Volikogu liikmete valimine

AJAKAVA:
13:00 buss Tartust, Vanemuise töötajate sissekäigu eest
15.30 algab kohalolijate registreerimine Sinises saalis, avatud on kohvilaud
16.00 koosoleku algus, protseduurilised toimingud
16.10 - 17.00 ettekanded ja sõnavõtud:
Triinu Upkin, Eesti Balletiliidu juhatuse esimees
Teet Kask, MUBA balleti loovjuht
Gert Raudsep, Eesti Teatriliidu esimees
Linnar Looris, Eesti Rahvusballeti kunstiline juht
Mare Tommingas, Vanemuise balletijuht
17.00 põhikirja muutmise üle arutamine, hääletamine, juhatuse ja volikogu liikmete valimine
18.15 valimistulemuste kinnitamine, lõppsõnad


18.30 raamatuesitlus "Tallinna Balletikool. Lennud 1953 - 2022" 
19:00 buss Tartusse


Üldkoosolek on Eesti Balletiliidu kõrgeim juhtorgan, kuhu kuuluvad kõik liidu liikmed. Üldkoosolek koguneb vaid kord kolme aasta jooksul ja iga liikme osavõtt on äärmiselt oluline liidu edasise toimimise ja parema käekäigu jaoks. Meie koos oleme balletiliit, Eesti balleti tähtsaim ühendus, kultuuripoliitika mõjutaja, valdkonna õiguste eest seisja. Tulgem kõik koos kokku, et liidu edasise käekäigu üle otsustada!

Kui Te mingil põhjusel koosolekul ise osaleda ei saa, delegeerige palun oma hääl mõnele teisele liikmele. Vastava volikirja leiate manusest, Estonia, Vanemuise või Teatriliidu valvelauast.

Blogi