Uudised

Balletiliidul on nüüd blogi!

Nüüdsest on võimalik kõigil balletiliidu liikmeil kultuurielus sõna sekka öelda, sest balletiliidu kodulehel avati blogi, mis ootab kaastöid.
Blogi sündis liikmete avaldatud soovist leida platvorm, kus tantsust kirjutamist väiksema lugejaskonna ees harjutada. Balletiliidu juhatus otsustas aga haaret laiendada ja kutsub üles igaüht tantsumaastiku kirjeldamise ja mälestuste ning kogemuste jagamisega meie kultuuripilti rikastama ja Eesti balleti ajaloo talletamisse panustama.
Blogi avapostituses "Kuidas kirjutada balletiliidu blogi?" selgitab  juhatuse esimees Triinu Upkin blogi eesmärki ja toob näiteid, kuidas blogipostitust kirjutada. Balletiliidu blogi ülesanne on olla hariv ja silmaringi avardav, aga ka meelelahutuslik. Oodatud on nii etenduste arvustused, tantsualased esseed ja uurimused kui ka memuaarid või meenutused. Vägagi soovime avaldada kajastusi balletiliidu stipendiumide toel teoks saanud kultuurireisidest ja etenduste külastamistest välismaal - nii harime jagatud muljete põhjal kogu liikmeskonda. Kirjutiste vorm on vaba: sobib nii akadeemiline essee kui vemmalvärss, mina-vormis reisikirjeldus või objektiivsust taotlev raport - valik on teie.
Kaastöid ootame aadressile blogi@balletiliit.ee.  Kirjutada võib eesti ja inglise keeles, eelneval kokkuleppel ka vene keeles. Enne avaldamist läbivad kirjutised keeletoimetuse. Blogi jääb balletiliidu kodulehe ainukeseks rubriigiks, mida ei tõlgita, s.t. et kõik postitused ilmuvad mõlema keele (eesti ja inglise) vaates originaalkeeles.

Blogi leiate www.balletiliit.ee põhimenüüst ja viimane postitus on jaluses ning nähtav kõigil sisulehtedel.

Blogi