KULTUURIETENDUSE PILETITE KOMPENSATSIOON

Eesti Balletiliidu liikmel on õigus taotleda kultuurietenduste piletite kompensatsiooni.

Kultuurietendusena peetakse silmas tantsu-, draama-, muusika- teatrietendusi ja filme, sümfooniakontserte, näituste külastusi jms. Hüvitamisele ei kuulu poppmuusika kontsertide piletid.

Kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada ainult pilet, mille tagaküljele on kirjutatud kompensatsiooni taotleja nimi ja arveldusarve number, avaldust esitada pole vaja. Pileteid saab esitada iga kuu 10. kuupäevaks.

Kompensatsiooni suurus sõltub pileti hinnast:

  • pilet hinnaga kuni 10,00 € – kompensatsioon 100% maksumusest;

  • pilet hinnaga 10,01 € – 30,00 € – kompensatsioon 60% maksumusest;

  • pilet hinnaga alates 30,01 € ja kallim – kompensatsiooni suuruse otsustab juhatus.

Juhatusel on õigus otsustada hüvitamisele kuuluv summa vastavalt rahalistele võimalustele kvartali lõikes. 

Kultuurietenduste piletite hüvituse taotlemise kord

  • Balletiliidu juhatus vaatab laekunud piletid üle igal kuul pärast 10. kuupäeva.

  • Piletid hinnaga kuni 30 € kompenseeritakse hiljemalt piletite esitamise kuupäevale järgnevate 30 tööpäeva jooksul.

  • Laekunud piletite (mille maksumus on üle 30 €) läbivaatamise järel saadetakse kõikidele kompensatsiooni taotlejatele kirjalik vastus piletikompensatsiooni rahuldamise või mitte rahuldamise kohta hiljemalt taotluse esitamise kuupäevale järgnevate 30 tööpäeva jooksul.

  • Piletikompensatsiooni avalduse mitterahuldamise korral annab juhatus kirjaliku põhjenduse.