Põhikirja järgi on Eesti Balletiliidu liikmed balletialase koolitusega professionaalsed tantsijad, kes omavad vastavat diplomit või kes tegutsevad oma erialal (tantsijana, koreograafina, õpetajana vms). Liikmeks astumiseks tuleb täita avaldus ja saata see aadressile balletiliit@balletiliit.ee või Uus tn 5 10111, Tallinn. Kõik Eesti Balletiliidu liikmed kuuluvad Eesti Teatriliitu, mis on erialaliitude katusorganisatsioon.

Eesti Balletiliidu liikmemaks on 0,5% erialal töötava liikme igakuisest sissetulekust ja Eesti Teatriliidu liikmemaks on 1% igakuisest sissetulekust, Rahvusooper Estonia, SA Teater Vanemuine ja Tallinna Balletikooli raamatupidajad peavad vastava avalduse alusel liikmemaksud automaatselt kinni.
Vabakutseliste liikmete aastamaks on 6% Eesti riiklikust miinimumpalgast (12x0,5% EV miinimumtasust), käesoleval aastal on see 49,20 eurot (4,10 € kuus), maksetähtaeg on 31.12.2024. Eesti Teatriliidu vabakutseliste aastamaks on 66,00 eurot (5,50 € kuus) ja väljateenitud aastate pensionäridel 12,00 eurot (juhul, kui liige ei tööta enam tantsuvaldkonnas). Üle 70-aastased liikmed on liikmemaksudest vabastatud.

Vabakutseliste liikmemaksu suurus viimase kolme aasta jooksul:
 
Aasta
Riiklik kuutasu alammäär
EBLi kuumakse (0,5%)
EBLi aastamakse
ETLi kuumakse
ETLi aastamakse
 Kokku EBLi ja ETLi aastamaksed
2022
654 €
3,27 €
39,24 €
5,50 €
66,00 €
  105,24 €
2023
725 €
3,63 €
43,50 €
5,50 €
66,00 €
  109,50 €
2024820 €4,10 €49,20 €5,50 €66,00 €  115,20 €

Liikmemaksu ülekandes märkige palun selgituses periood, mille eest maksu tasute.
Balletiliidu ja Teatriliidu liikmemaksud tuleb kanda erinevatele kontodele.
Eesti Balletiliit           
EE161010022081883007  

Eesti Teatriliit
EE691010022002583001


Eesti Balletiliit panustab oma valdkonna arengusse eelkõige oma liikmete loomingulist arengut toetades. Liit jagab Eesti Kultuuriministeeriumilt laekuvat loomeliitude toetust liikmete loometegevuse toetuseks ja täiendõppestipendiumiteks ning Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali tegevustoetust eelkõige liikmete eriala-spetsiifiliste ravikulude hüvitamiseks ning kultuurietenduste ühiskülastuste korraldamiseks.

Kõrvalmenüüst leiate liikmetele mõeldud toetuste ja stipendiumite jaotamise korra ning taotluste blanketid koos täidetud näidisblankettidega.