Uudised

Juhatuse sekretär Janika Suurmets osales rahvusvahelisel konverentsil Rotterdamis

Eesti Balletiliidu juhatuse sekretär Janika Suurmets osales 6. novembril FIA (Rahvusvahelise Näitlejate Föderatsiooni) konverentsil Rotterdamis, kus arutati tantsijate siirdeperioodi uuele elukutsele üleminekul pärast lavakarjääri lõppu ja esitleti digitaalset tantsupassi, mis peaks hõlbustama tantsijate liikumist Euroopa tööturul.

Suurmets esines ka ise ettekandega välismaalastest tantsijate olukorrast Eestis, kus andis muuhulgas kiire ülevaate üleüldisest kultuuri rahastamise korrast Eestis ja Eesti Balletiliidu võimalustest sellel maastikul navigeerida.

Konverentsile eelneval õhtul toimus Kesk- ja Ida Euroopa erialaliitude (ametiühingute) esindajate kohtumine, millest võtsid osa Eesti, Läti, Poola, Horvaatia, Tšehhi, Slovakkia, Ungari ja Sloveenia esindajad. Vahetati kogemusi ja võrreldi kultuurimaastike seisukordi, Suurmetsa sõnul sai kogutud palju kasulikku infot ja kontakte.

Eesti balletiliidu liikme osalemist konverentsist rahastas FIA.


Blogi